Zajęcia edukacyjne dotyczące energii

Klasy 1-3 miały dziś okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach związanych z energia odnawialną i nieodnawialną. Słuchały, oglądały i doświadczały. Bardzo dziękujemy za ciekawe zajęcia.