Dyrekcja

Przychodzi Michałek do domu w czerwcu i mówi do taty:
– Tato, przedłużyli mi kontrakt z szóstą klasą na najbliższe 12 miesięcy.
Poinformowały mnie o tym Panie Dyrektorki. Czyżby?
dyrektor szkoły – p. Ewa Zygman
wicedyrektor – p. Dorota Łuckiewicz