RODO

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że inspektorem ochrony danych jest Pani Monika Danielak-Romańczyk, z którą można kontaktować się

mailowo: iod5_oswiata@um.poznan.pl

telefonicznie: 618 784 904 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w SP88 (plik .pdf do pobrania)
Klauzula informacyjna – kontrahenci (plik .pdf do pobrania)
Klauzula informacyjna – publikacja wizerunku (plik .pdf do pobrania)
Rekrutacja – klauzula dla pracowników pedagogicznych (plik .docx do pobrania)
Rekrutacja – klauzula dla pracowników niepedagogiczych – SP 88 (plik .docx do pobrania)
Deklaracje zgód na przetwarzanie danych kandydata (dodatkowych i na potrzebę przyszłych rekrutacji) (plik .docx do pobrania)
klauzula informacyjna Facebook – fanpage (plik .docx do pobrania)
Regulamin profilu Szkoły Podstawowej nr 88 im (plik .docx do pobrania)