1% dla szkoły

Rada Rodziców wraz z Dyrekcją zachęca Państwa do podarowania 1% na rzecz naszej szkoły.

Jeden procent stanowi małą cząstkę podatku dochodowego, który i tak trafia do kasy skarbu państwa. Oznacza to, że nie musimy sięgać do własnej kieszeni po pieniądze. W praktyce wskazujemy jedynie konkretny cel zagospodarowania części środków finansowych

Ze środków uzyskanych z 1% finansujemy Uczniowski Fundusz Obywatelski czyli konkurs, w którym uczniowie mogą realizować swoje samodzielne projekty i inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym lub społecznym..

W rozliczeniu rocznym PIT należy wpisać:

KRS 0000270261 Fundacja studencka „Młodzi-Młodym”

CEL : SP nr 88 Poznań 1952

Mamy nadzieję, że w tym roku dzięki pomocy wszystkich Rodziców i innych życzliwych osób, uda nam się zebrać kwotę, którą będziemy mogli przeznaczyć na potrzeby naszych dzieci.

Pozdrawiamy