Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców 2021/2022

 
Agata Jakubek – przewodnicząca
Marta Ratajska – zastępca
Agnieszka Szymańska – skarbnik
Dominika Bilawa- sekretarz
 
 
KOMUNIKATY

Rada Rodziców informuje, że wysokość składki na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2021/2022 pozostaje bez zmian i wynosi 40zł na rok szkolny od ucznia.

Wpłat można dokonywać:
1. u skarbników klasowych

2. przelewem bezpośrednio na konto RR (należy wpisać klasę )
PKO BP 05 1020 4900 0000 8402 3393 5074

3. gotówką na zebraniach Rady Rodziców (wtorki 17:30-19:00 zgodnie z harmonogramem)

UWAGA

Każda klasa, w której przynajmniej połowa rodziców wesprze fundusz RR, weźmie udział w konkursie z nagrodami pieniężnymi.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY RODZICÓW 2021/2022

16.11.2021
11.01.2022
15.02.2022
15.03.2022
12.04.2022
10.05.2022