Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW:
Przewodnicząca: p. Agata Jakubek
Zastępca: p.Anna Maćkowiak
Skarbnik: p Marta Ratajska
sekretarz: p. Dominika Bilawa

 

Nowy nr konta Rady Rodziców:
ING Bank Śląski 04 1050 1520 1000 0097 0552 3935

 

Link do FB rodziców