Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców 2023/2024

 
Agata Jakubek – przewodnicząca
Marta Ratajska – zastępca 
Agnieszka Szymańska -skarbniczka
Anna Maćkowiak –  sekretarz
 
 
KOMUNIKATY

Składka na fundusz rodzicielski prosimy w tym roku o wpłaty na Fundusz 50 zł za cały rok szkolny lub 25 zł za semestr albo 5 zł miesięcznie.

Wpłat można dokonywać:
1. u skarbników klasowych

2. przelewem bezpośrednio na konto RR (należy wpisać klasę )
PKO BP 05 1020 4900 0000 8402 3393 5074

3. gotówką na zebraniach Rady Rodziców (wtorki 17:30-19:00 zgodnie z harmonogramem)