Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców 2021/2022

 
Agata Jakubek – przewodnicząca
Marta Ratajska – zastępca 
Agnieszka Szymańska -skarbniczka
Anna Maćkowiak –  sekretarz
 
 
KOMUNIKATY

Rada Rodziców informuje, że wysokość składki na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2021/2022 pozostaje bez zmian i wynosi 40zł na rok szkolny od ucznia.

Wpłat można dokonywać:
1. u skarbników klasowych

2. przelewem bezpośrednio na konto RR (należy wpisać klasę )
PKO BP 05 1020 4900 0000 8402 3393 5074

3. gotówką na zebraniach Rady Rodziców (wtorki 17:30-19:00 zgodnie z harmonogramem)