Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Projekt którego celem jest stworzenie wspólnoty szkół, dla których czymś bardzo ważnym jest zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy światem cyfrowym i analogowym.