Dokumenty

STATUT SZKOŁY (plik .pdf do pobrania)

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY (plik .pdf do pobrania)

ZAŁĄCZNIK 1 DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY – SYSTEM WZMOCNIEŃ POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ (plik .pdf do pobrania)

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE (plik .pdf do pobrania)

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW (plik .pdf do pobrania)

ZWOLNIENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (plik .pdf do pobrania)

PROŚBA O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA, LEGITYMACJI SZKOLNEJ, KARTY ROWEROWEJ (plik .pdf do pobrania)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA UCZNIA/UCZENNICY Z ZAJĘĆ (plik .pdf do pobrania)

WNIOSEK RODZICA O INFORMACJĘ O UCZNIU (plik .pdf do pobrania)

regulamin bezpieczeństwa (plik .docx do pobrania)

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA 2023/24 (plik .docx do pobrania)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 2023-2024 (plik pdf do pobrania)

 

 
Kryteria oceniania w Szkole Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków w Poznaniu