Kółka zainteresowań

Nazwa zajęć Nauczyciel prowadzący Klasa Dzień Godzina
Sprawne główki i rączki. Zofia Hadyńska 1-3 poniedziałek 14.40-15.25
Gry planszowe Beata Pieczyńska-Perek 1-3 Czwartek 14.40-15.25
Kreatywna dziupla Anna Nadolska 1-3 wtorek 11.45-12.30
Zaprogramuj swoje zdrowie Anna Libera 1-3 środa 8.00-8.45
Mały Omnibus Karolina Dolińska 1-3 czwartek 10.50-11.35
Przyrodnicze inspiracje (zajęcia plastyczne oparte o obserwacje przyrodnicze i materiały roślinne) Katarzyna Przybył 1-3 czwartki 14.40-15.25) (sala 4  
Zręczne główki Marta Nowicka 1-3 wtorek 12.50-13.35
Ucz się z głową Agnieszka Torbicka 4-6 środa 8.00-8.45
Warsztaty kulinarne Karolina Kmieć   27.09      25.10, 29.11       20.12

 17.01

13.35-15.15
Kółko teatralne Nina Stępniak 8 czwartek 14.40-15.25
Przygotowanie do egzaminu

matematyka

Patryk Gola 8b,8d piątek 8.00-8.45
Przygotowanie do egzaminu

matematyka

Patrycja Jędrzejczak 8ac piątek 8:00- 8.45
Przygotowanie do egzaminu

j.angielski

Nina Stępniak 8 środa 14.40-15.25

sala 28

Przygotowanie do egzaminu

j.polski

Agnieszka Torbicka 8 wtorek 14.40-15.25

s.28

ABC Młodego Ratownika Katarzyna Głuszczyk 4-8 poniedziałek 13.45- 14.30 s.28.
Ich mag Deutsch – lubię niemiecki Lidia Kasprzak 8 poniedziałki 14.40 do 15.25.
Zajecia sportowe
Zajęcia sportowe Agata Pohl 4-6
7-8
Poniedziałki

Środy

 

15.30- 17.00

15.30-17.00

Szkraby Magdalena Lewandowska 2-3 wtorek 14.45-16.15
Zbiórki Harcerskie     środa  
Zajęcia wspomagające
matematyka Agnieszka Dembska 4 środa 8.00-8.45
matematyka Kamila Stefaniak 6-7 piątek 14.40-15.25
matematyka Patryk Gola 5 poniedziałek 13.45-14.30
j.polski Joanna Borowicz 4,7 wtorek 15.30-16.15
j.polski Iwona Dzikowska 5-6 środa 14.40-15.25
j.angielski Aleksandra Cichomska 4-7 czwartek 14.40-15.25
Język polski dla cudzoziemców
  J.Borowicz 4-8 wtorek 14.40-15.25
  J.Borowicz 4-8 środa 14.40-15.25
  J.Borowicz 4-8 środa 15.35-16.20
  A.Torbicka 4-8 wtorek 15.35-16.20
  A.Torbicka 4-8 czwartek 14.40-15.25
  A.Torbicka 4-8 czwartek 15.35-16.20
  Z.Hadyńska 1-3 poniedziałek 14.30-15.15
  Z.Hadyńska 1-3 wtorek 15.00 – 15.45
  B.Pieczyńska-Perek 1-3 wtorek 15.35-16.20
  B.Pieczyńska-Perek 1-3 czwartek 15.35-16.20
  K.Przybył 1-3 środa 14.40-15.25
  K.Przybył 1-3 środa 15.35-16.20

Zajęcia płatne

Hajdasz                   czwartki 15.40-16.25

Akademia Reisa     Środa 16.00-17.30

Robotyka   czwartek 16.30-19.45

Aikido       wtorek,czwartek 17.00-19.45

Zajęcia kółka kulinarnego

Zajęcia kółka kulinarnego obejmują zaznajomienie się młodych adeptów gotowania z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi gotowania. W programie mamy zdobywanie umiejętności przygotowania różnych potraw z wykorzystaniem rozmaitych składników oraz zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem kuchennym (miksery, blendery, opiekacze, piekarnik, itp.) Na zajęciach dzieci z różnego przedziału wiekowego mają również okazję wymienić się doświadczeniami i uczyć się od siebie, grupa liczy około 20 osób. Są to typowe zajęcia podczas, których dzieci podczas mile spędzonego czasu na zadaniach praktycznych również zdobywają wiedzę (przykładowo o rodzajach przypraw). Karolina Kmieciak

 Kółko Teatralne

 

W ramach godzin dyrektorskich prowadzę zajęcia teatralne  z  uczniami klas ósmych oraz siódmych.

W tym roku jak i we wszystkich poprzednich, zamierzamy przygotować dla społeczności naszej szkoły przedstawienie w języku angielskim. Tym razem będzie to inscenizacja  „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa.

Na zajęciach zapoznajemy się z treścią scenariusza- poznajemy nowe słownictwo, dokonujemy poprawek tekstu dostosowując go do poziomu umiejętności każdego z uczestników. Przydzielamy role, ćwiczymy wymowę, intonację  oraz ekspresję tekstu. Zastanawiamy się też nad scenografią, rekwizytami oraz kostiumami. Wszystko na zasadzie „ burzy mózgów”. Staram się  rozbudzić zainteresowania uczniów teatrem i przygotować ich do świadomego uczestnictwa w kulturze, a także rozwijać ich wrażliwość estetyczną. 

Nina Stępniak

 

 „Sprawne główki i rączki

W ramach zajęć uczniowie rozwijają swoje umiejętności matematyczne , polonistyczne, plastyczne, techniczne, muzyczne. Rozbudzają swoje zainteresowania i doskonalą sprawność intelektualną i manualną.

Uczą się wykorzystywać nabytą wiedzę w życiu codziennym, poszerzają horyzonty myślenia, rozwijają wyobraźnię.

Podczas zabaw, gier, rozwiązywania zadań, działalności plastycznej, technicznej, muzycznej, zadań z wykorzystaniem pomocy do kodowania  rozwijają motywację do podejmowania nowych zadań.  Zofia Hadyńska

 

ABC Młodego Ratownika:

celem zajęć jest nabycie umiejętności dbania o  bezpieczeństwo swoje i innych, prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz umiejętności  udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.
W czasie zajęć wykorzystuję metody aktywizujące, inscenizację, burzę mózgów, gry symulacyjne, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe z wykorzystaniem fantomów, apteczek i innych przyborów stosowanych w akcjach ratunkowych. Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne oraz wiedzę teoretyczną. Pracują zazwyczaj w zespołach.

Katarzyna Głuszczyk

 

Kreatywna dziupla

Celem rozwijanie kreatywności, pomysłowości uczniów, realizacja projektu PogłówkujMy. Na zajęciach raz w miesiącu realizujemy projekt, poza tym tematyka zajęć dotyczy: gry w planszówki, szachy, chińczyka, karty ortograficzne…, gry matematyczne typu: kaboom, ja mam, kto ma, kolorowanki matematyczne, gry online matematyczne i inne, turlamy (kostką) obrazki i opowieści, uczniowie wykonują różne prace plastyczne rozmaitymi technikami, wykonujemy proste doświadczenia. Robię to, na co nie mam czasu na lekcjach.

Anna Nadolska

 

Ucz się z głową!,

Zajęcia podczas których uczniowie poznają różne techniki uczenia się oraz przygotowują pomoce do opanowania bieżących wiadomości z różnych przedmiotów (zgodnie z potrzebą zgłoszoną przez uczestnika). Każdy uczeń ma możliwość poszukiwania najlepszego dla siebie sposobu uczenia się. Przy wykorzystaniu m.in. wyobraźni, kreatywności, umiejętność budowania skojarzeń czy wizualizacji uczestnik opanowuje materiał, który chce zapamiętać lub jest dla niego trudny. Podczas zajęć może zrozumieć, że nauka wymaga zaangażowania i treningu, ale także cierpliwości i czasu. Agnieszka Torbicka

 

Przyrodnicze inspiracje (zajęcia plastyczne oparte o obserwacje przyrodnicze i materiały roślinne) zawiera elementy wiadomości o przyrodzie oraz działania plastyczne ( z wykorzystaniem materiałów roślinnych) – Katarzyna Przybył