Doradztwo zawodowe

Szkoły biorące udział w naborze elektronicznym

Większość szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim prowadzi rekrutację elektroniczną. Z ich ofertą możecie zapoznać się na stronie: 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

Szkoły spoza naboru elektronicznego

W poniższym pliku znajduje się lista poznańskich szkół, które w roku szkolnym 2024/2025 nie prowadzą rekrutacji przy pomocy systemu elektronicznego. Po kliknięciu w nazwę szkoły zostaniecie przekierowani na jej stronę internetową. Tam będzie można zapoznać się z ofertą szkoły oraz zasadami rekrutacji.

Szkoły spoza naboru 2024

Drzwi otwarte w szkołach ponadpodstawowych w Poznaniu

Warto przed wydarzeniem, sprawdzić na stronie wybranej szkoły, czy termin nie uległ zmianie. Każda nazwa szkoły w zestawieniu zawiera hiperłącze, które przekierowuje na stronę internetową danej szkoły.

Drzwi otwarte 2024

Zasady przeliczania punktów

Warto oszacować swoje szanse dostania się do poszczególnych klas, które są w polu Waszych zainteresowań. Można to zrobić za pomocą przygotowanej tabelki lub przy pomocy kalkulatora znajdującego się na stronie naboru – Kalkulator

Zasady przeliczania punktów – 2024

Zestawienie wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/24 

Wyniki rekrutacji na każdy rok szkolny są obliczane przez system informatyczny (Nabór PCSS) po zakończeniu procesu rekrutacyjnego i ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych.

Zestawienie wyników rekrutacji do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2023-2024

Zestawienie wyników rekrutacji do techników na rok szkolny 2023-2024

Zestawienie wyników rekrutacji do branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2023-2024

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2024/2025

Terminarz rekrutacji podstawowej 2024

Terminarz rekrutacji uzupełniającej 2024

————————————————————————————

Strony warte odwiedzenia:

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży https://www.cdzdm.pl/

Mapa Karier https://mapakarier.org/

Szacun dla zawodowców https://zawodowcy.poznan.pl/