Informacje świetlicowe

uczniowie w świetlicy

 
Gdy Ci smutno, gdy Ci źle, do świetlicy udaj się.

U nas atrakcji zaznasz bez liku,

plastycznych, muzycznych,

na boisku, dywanie i przy stoliku.

Tutaj przyjaciół nowych zdobędziesz

i nigdy już w szkole samotny nie będziesz.

 

 
W naszej świetlicy wesołe są dzieci, bo tu każdemu czas przyjemnie leci!

Kilka słów na temat świetlicy…

Wielu ludziom świetlica szkolna kojarzy się z „ przechowalnią”, w której dzieci oczekują na zajęcia lekcyjne lub odbiór przez rodziców.

Jako wieloletni wychowawca świetlicy uważam, że myślenie takie jest wysoce krzywdzące zarówno dla pracujących tam nauczycieli, jak i przebywających tam dzieci.

Świetlica, bowiem pełni bardzo ważną rolę w systemie wychowania szkolnego. Dla wielu uczniów stanowi jedyne miejsce do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.

Forma organizacyjna tego miejsca, a więc brak rygorów klasowo – lekcyjnych, sprzyja wielostronnemu rozwojowi dzieci. Daje im poczucie bezpieczeństwa i znacznej swobody w trakcie realizacji własnych upodobań i zainteresowań, – co jest gwarancją nie tylko dobrego samopoczucia, ale i większej efektywności działań wychowawczych.

Dla rodziców świetlica jest placówką wspomagającą ich w trudzie wychowania, pomaga także wszechstronniej i głębiej poznać swoje dziecko, jego mocne i słabe strony, wyręcza w pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań.

Moje zawodowe doświadczenie pozwala na stwierdzenie, że większa część uczestników świetlicy chętnie z niej korzysta, lubi spotkania z innymi dziećmi, zabawę i pracę w grupach.

Przed wychowawcami świetlicy jest trudne zadanie, muszą, bowiem tak zorganizować zajęcia, aby dzieci chciały ten swój wolny czas na nie poświęcić. Jest to trudne, ale nie niemożliwe, czego dowody obserwujemy każdego dnia w naszej świetlicy.

Kierownik świetlicy

 

Świetlica czynna w godzinach 6.30 – 17.00

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

wicedyrektor szkoły – p. Dorota Łuckiewicz

kierownik świetlicy – p. Renata Dubert

p. Dominika Macioszek

p. Dominika Sobolewska

p. Anna Libera

 

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin świetlicy (plik .pdf do pobrania)

 

Zapisy do świetlicy

• świetlica szkolna czynna jest codziennie w godz. 6.30 – 17.00
• z opieki świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I – VIII
• uczniowie zapisywani są do świetlicy na podstawie karty zgłoszenia, którą można pobrać już w dniu rozpoczęcia roku szkolnego od wychowawców świetlicy lub ze strony szkoły ( zakładka ŚWIETLICA)
• kartę zapisu należy oddać wychowawcom świetlicy najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w świetlicy
• dzieci mogą korzystać ze świetlicy już od pierwszego dnia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym
• uczniowie klas I – III przebywający w świetlicy zabierani są na lekcje prze swoich wychowawców lub nauczycieli, z którymi aktualnie rozpoczynają zajęcia
• po zakończonych lekcjach dzieci z klas I – III odprowadzane są do świetlicy przez wychowawcę lub właściwego nauczyciela
• szczegółowe zapisy dotyczące korzystania ze świetlicy szkolnej znajdują się w regulaminie świetlicy
• każdy rodzic zapisujący dziecko do świetlicy zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świetlicy znajdującym się na stronie internetowej szkoły. 

Karta zapisu (plik .docx do pobrania)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (plik .docx do pobrania)

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej (plik .docx do pobrania)

 

Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy świetlicy.