Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie osób uczniowskich, rodziców i nauczycieli na otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym.

Zbudowany został przez specjalistki: Aleksandrę Kuberską i Martę Jagodzińską — psycholożki tworzące Emocjonalia, a także Weronikę Snoch i Angelikę Friedrich z Nastoletniego Azylu oraz Justynę Żukowską-Gołębiewską — psycholożkę, reprezentantkę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Celem autorek scenariuszy było stworzenie programu w taki sposób, aby był intuicyjny i prosty w adaptacji na każdym etapie edukacji. Zależy nam na tym, aby być w stałym kontakcie z nauczycielami realizującymi program, by mieli oni wpływ na jego ewaluację. 

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego podejmowanych według określonych scenariuszy, których zadaniem jest otwarta rozmowa o zdrowiu psychicznym, w tym pierwsza pomoc psychologiczna (PPP) w pierwszym półroczu oraz higiena cyfrowa i bezpieczeństwo w sieci w drugim półroczu.