Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna:
Nasza pierwsza pani… To ona w dłonie nieporadne, małe
Wkładała ołówek, byś pisał z zapałem.
Bez niej nie ruszyłbyś w drogę, tkwiłbyś jak kamień na miejscu.
Po latach jeszcze pamiętać będziesz o dobrym jej sercu.
p. Katarzyna Przybył sp88przybyl@gmail.com
p. Anna Nadolska sp88nadolska@gmail.com
p. Zofia Hadyńska
p. Beata Pieczyńska – Perek
p. Marta Nowicka
p. Karolina Dolińska sp88dolinska@gmail.com

 

współorganizujący kształcenie specjalne:
p. Sylwia Lorens
p. Maria Kmieć

 

Język polski:
Każdy lubi się pośmiać, ale niech to nie będzie humor z naszych zeszytów szkolnych. Z pewnością o to zadbają panie
polonistki.
p. Iwona Dzikowska sp88dzikowska@gmail.com
p. Agnieszka Torbicka sp88torbicka@gmail.com
p. Joanna Borowicz sp88borowicz@gmail.com

 

Matematyka:
Kwadratura koła?! Może to to samo co różniczka, czyli wyniczek z odejmowanka. Matematycy, pomóżcie!
p. Patrycja Jędrzejczak
p. Patryk Gola sp88gola@gmail.com
p. Kinga Szymanek

 

Historia:
Dlaczego ta ulica nazywa się Tadeusza Kościuszki?
Jak to, nie znasz Tadeusza Kościuszki wielkiego Polaka?
Phi, pewnie że go znam. Ale nie wiedziałem, że tu mieszka. A pani od historii to wie?
p. Beata Wojtkowiak sp88wojtkowiak@gmail.com

 

Wiedza o społeczeństwie:
p. Beata Wojtkowiak sp88wojtkowiak@gmail.com
p. Iwona Dzikowska sp88dzikowska@gmail.com

 

Przyroda:
Ziemia się kręci wokół Słońca, a dookoła czego się kręci w nocy, kiedy Słońca nie ma? – zapytajmy się nauczycielek
przyrody.
p. Katarzyna Głuszczyk sp88gluszczykk@gmail.com

Biologia:
p. Katarzyna Głuszczyk sp88gluszczykk@gmail.com

 

Geografia:
p. Małgorzata Pułról

 

Chemia:
p. Natalia Ławniczak

 

Fizyka:
p. Patryk Gola sp88gola@gmail.com

 

Język angielski:
Ma na lekcji angielskiego tyle wiedzy, ile szepną mu koledzy … Nasi nauczyciele na to nie pozwolą.
p. Nina Stępniak
p. Aleksandra Pussta

 

Język niemiecki:
p. Piotr Dziubała

 

Informatyka:
Na zajęciach z informatyki twierdzi, że nie ściąga, tylko kopiuje. Prawdę odkryją nauczyciele przedmiotu.
p. Patrycja Jędrzejczak

 

Wychowanie fizyczne:
Mówi, że w koszykówkę świetnie grać potrafi, ale nigdy papierem do kosza nie trafi. Pan i Panie od WF go nauczą!
dyrektor szkoły – p. Ewa Zygman sp88zygman@gmail.com
p. Agata Pohl sp88pohl@gmail.com
p. Malwina Kucner
p. Wojciech Werlichowicz sp88werlichowicz@gmail.com

 

Plastyka:
Koń jaki jest, każdy widzi, ale jak go narysować? Wskazówek udzieli nauczycielka plastyki.
p. Romana Białęska sp88bialeska@gmail.com

 

Muzyka:
„Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej”. A czy śpiewamy lepiej czy gorzej, oceni nauczycielka muzyki.
p. Romana Białęska sp88bialeska@gmail.com

 

Technika:
Sterczy w ścianie taki mały pstryczek, mały pstryczek, elektryczek.
Jak tym pstryczkiem zrobisz „pstryk”, to technikiem będziesz w mig. Oczywiście przy pomocy naszej nauczycielki!
p. Karolina Kmieciak

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:
p. Tomasz Śnieguła

 

 

Religia:
Jaś spełnił dobry uczynek. W sobotę odwiedził babcię i babcia bardzo się ucieszyła. W niedzielę wyjechał i babcia ucieszyła się jeszcze bardziej. Który uczynek był dobry? Niech nam podpowiedzą katecheci.
p. Iwona Waloszczyk sp88waloszczyki@gmail.com

 

Doradztwo zawodowe:
p. Patryk Doliński sp88dolinski@gmail.com

 

Wychowanie do życia w rodzinie:
„Życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć …” Tak jak zajęć wychowania do życia w rodzinie.
p.

 

Świetlica szkolna:
wicedyrektor szkoły – p. Dorota Łuckiewicz
kierownik świetlicy – p. Renata Dubert sp88dubert@gmail.com
p. Dominika Sobolewska
p. Dominika Macioszek
p. Anna Libera