Podręczniki

W roku szkolnym 2022/23 uczniowie klas I-VIII będą, we wrześniu, mogli wypożyczyć podręczniki do wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania. Wypożyczanie odbywać się będzie wg harmonogramu, jaki będzie przekazany wychowawcy każdej klasy.
W załączeniu wykaz podręczników do religii, które należy zakupić, jeśli uczeń będzie uczęszczać na zajęcia.

Lista podręczników do religii 2023/2024 (pobierz)