KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

  1. Celem głównym projektu jest:Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne. Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego. Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

 

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie:

 realizują działania plastyczne wspierające rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.
Zaspokajają także naturalną potrzebę tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi. Rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność. Tworzą prace plastyczne inspirowane przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych. Rozwijają samodzielność, wzmacniają poczucie sprawczości i wiary we własne możliwości.

 

Projekt realizowany jest w klasie 3a od października 2021 r.  do czerwca 2022 r.