Konkurs

Serdecznie zapraszam uczniów klas 1-8 do udziału w szkolnym etapie konkursu organizowanego przez Muzeum Narodowe w Poznaniu.

TECHNIKA
– dowolna – jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w poznańskim Muzeum Narodowym
na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, grafika komputerowa, rysunek i inne) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
formy przestrzenne o wymiarze nieprzekraczającym 50  50  50 cm
multimedia – płyta CD/DVD (filmy maksymalnie do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)
– Uwaga! Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać!

ZGŁOSZENIA
– prace dostarczamy do Pani Karoliny Kmieciak do 15.04
– wszystkie prace powinny zawierać metryczkę z podstawowymi informacjami (umieszczoną z tyłu):
autor (imię, nazwisko i wiek)
adres i nazwa placówki kierującej na konkurs (szkoła/pracownia)
nazwisko opiekuna
tytuł pracy
– do pracy konieczne jest dołączenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu (RODO), podpisanej przez rodzica dziecka niepełnoletniego (jej brak uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i merytoryczną ocenę przedstawionej pracy). Karta jest dostępna u Pani Karoliny Kmieciak.

Koordynator konkursu na terenie szkoły- Karolina Kmieciak