Kreatywne Prace Plastyczne

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne” to już IV edycja wspierający rozwój kreatywności w roku szkolnym 2023/24. AUTORKA PROJEKTU: Beata Grzeszczuk-Nędza. Celem projektu jest: Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne. Poznanie i eksperymentowanie z różnymi technikami plastycznymi. Arteterapia rozwojowa oraz profilaktyka zdrowia psychicznego uczestników. Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, architekturą, literaturą dziecięcą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.