Cztery pory roku

„Cztery pory roku” to Ogólnopolski Projekt Edukacyjny skierowany m.in. do uczniów klas I-III. Głównym celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczno- techniczne. W trakcie trwania projektu uczestnicy powinni wykonać minimum 7 zadań dowolnie wybranych spośród pomysłów zamieszczonych na blogu autorki projektu. zadania powiązane są z porami roku, świętami występującymi w danym okresie , także tymi z kalendarza świąt nietypowych. Autorka zaleca recykling i upcykling plastyczno- techniczny poprzez wykorzystywanie przedmiotów lub ich fragmentów już nie potrzebnych i nadawanie im drugiego życia.