Pasowanie na Świetlika

Dnia 26.10.2023r. o godzinie 16:30 odbyło się pasowanie na Świetlika w świetlicy szkolnej. Uczennice z klas trzecich po przywitaniu uczniów z klasy pierwszej uczęszczających do świetlicy szkolnej, rozpoczęły ceremonię przyjęcia wszystkich do grona Świetlików. Wychowankowie świetlicy zostali poddani trzem próbom: próbie smaku, próbie dotyku oraz próbie przejścia pod liną. Następnie uczniowie wykazali się znajomością zasad panujących w świetlicy. Nie zabrakło zabaw integracyjnych z rodzicami. Najważniejszy momentem uroczystości było dotknięcie ramienia wskaźnikiem każdego ucznia przez kierownik świetlicy pani Renaty Dubert. Z okazji pasowania uczniowie dostali pamiątkowe medale. Od tego momentu każdy uczeń stał się pełnoprawnym wychowankiem świetlicy.