Młode Głowy

Ogólnopolski projekt „MŁODE GŁOWY, Otwarcie o zdrowiu
psychicznym”, który jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę
Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, realizowane jest,
pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce.
Po zebraniu zgód rodziców uczniów klas 5-8 zaczniemy badanie, zakończymy z końcem
lutego.
Głównym kanałem kampanii jest profil MŁODE GŁOWY na TikToku (@mlode_glowy),
gdzie publikowane są treści edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego, a także odbywają
się dyżury ekspertów, odpowiadających na pytania użytkowników.
„Jako mama wiem, że stan psychiczny młodzieży w Polsce jest alarmujący. Jako założycielka
Fundacji UNAWEZA chcę działać. Stworzyliśmy program badawczo – edukacyjny dla szkół,
który będzie wspierać młodych ludzi. To pierwszy tego typu projekt na tak szeroką skalę.
Opracowane badania posłużą do stworzenia kompleksowej kampanii dla dzieci, rodziców
i nauczycieli. Tworzymy projekt z koalicją fundacji, organizacji pozarządowych i instytucji
naukowych oraz ekspertów. Strategicznym partnerem został TikTok, który jest dziś bardzo
istotnym kanałem dotarcia i platformą angażującą ogromną liczbę ludzi – mówi Martyna
Wojciechowska, mama, prezeska Fundacji UNAWEZA, dziennikarka i podróżniczka.”

Chociaż temat kondycji psychicznej dzieci i młodzieży był już podejmowany w różnych
badaniach, to po raz pierwszy stworzyliśmy narzędzie badawcze, które obejmuje tak
dużą grupę młodych ludzi w wieku 10-19 lat. Zarówno z dużych miast jak i małych
miejscowości z każdego krańca Polski. Chcemy dowiedzieć się co wzmacnia kondycję
psychiczną młodzieży, a co podcina im skrzydła? Jakie komunikaty otrzymują od swojego
otoczenia? Na kogo mogą liczyć w kryzysowej sytuacji? Do kogo by się zwrócili po pomoc?
I wiele innych kwestii, które pozwolą nam opracować kompleksową kampanię społeczną,
z konkretnymi narzędziami dla szkół i rodziców.
Z danych WHO wynika, że co 40 sekund na świecie samobójstwo popełnia jedna osoba.
Według raportu „Życie warte jest rozmowy” w 2021 r. w Polsce 1439 dzieci i nastolatków
podjęło próbę samobójczą, z czego 127 prób zakończyło się śmiercią. W porównaniu do
roku 2020 oznacza to 77% wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży.Niepokojące
są też dane dotyczące zachowań samobójczych w grupie dziewczynek. W 2021 roku
Komenda Głównej Policji zarejestrowała wzrost o 101%.
W badaniu ilościowym, które chcemy przeprowadzić z Państwa pomocą, mamy szansę
poznać odpowiedzi tysięcy uczniów i uczennic z całej Polski. Projekt realizowany jest za
pośrednictwem szkół, które następnie otrzymają szczegółowy raport na temat sytuacji
w swojej placówce. Badanie jest w pełni anonimowe , ale dzięki systemowi kodowania,
każda szkoła otrzyma szczegółowe opracowanie na temat samooceny swoich uczniów. Taki
raport to ogromna korzyść dla wszystkich placówek, które wezmą udział w badaniu, bo
większość z nich nie może sobie pozwolić finansowo na przeprowadzenie profesjonalnej
diagnozy naukowej. Dzięki połączeniu sił Fundacji UNAWEZA i Fundacji Dbam o Mój
Zasięg możemy nie tylko dotrzeć do kilkudziesięciu tysięcy młodych ludzi, ale także
wesprzeć merytorycznie każdą szkołę w Polsce, która chce realnie zająć się zdrowiem
psychicznym swoich uczniów.
01 – JAK ODBYWA SIĘ BADANIE?
Badanie ma charakter ilościowy i realizowane jest za pomocą kwestionariusza ankiety
internetowej wśród uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół
ponadpodstawowych. Jest całkowicie anonimowe i dobrowolne. Fundacja Dbam o Mój
Zasięg dostarcza link do platformy badawczej, na której uczniowie się logują i odpowiadają
na pytania online.
Wypełnienie ankiety przez ucznia zajmuje około 30 minut i odbywa się w obecności
nauczyciela prowadzącego, którego zadaniem jest stworzenie warunków do anonimowego
udziału ucznia w ankiecie. Uczniowie odpowiadają na pytania używając do tego komputerów
znajdujących się w szkole.
02 – CZEGO DOTYCZĄ ZADAWANE PYTANIA?
W badaniu zadamy uczniom pytania dotyczące tego, co myślą o sobie, jak siebie oceniają, na
ile potrafią korzystać ze wsparcia innych ludzi. Chcemy również znaleźć odpowiedź na
pytanie, jaka jest ogólna kondycja psychiczna młodzieży, co tak naprawdę na nią wpływa
oraz jak uczniowie w Polsce radzą sobie ze stresem i płynącą ze świata zewnętrznego presją.