ZEBRANIE Z RODZICAMI

11 WRZEŚNIA 2023r.

godz. 17:00 godz. 18:00
2a s. 3 1a s. 4
2c s. 16 2b s. 1-2
5a s. 28 3a s. 5
5b s. 36 3b s. 17
6a s. 32 4a s. 16
6b s. 34 4b s. 35
7a s. 19  8a s. 37
7b s. 17  8b s. 33