Zdalne nauczanie

grafika przedstawiająca dzieci przy komputerze

W tym roku szkolnym w okresie zdalnego nauczania wychowawcy świetlicy wspomagają na terenie szkoły uczniów z klas I – III, którzy ze względu na szczególne okoliczności zmuszeni są do realizowania zajęć w szkole. Każde z dzieci ma zapewnione indywidualne wsparcie i pomoc podczas wszystkich lekcji, a także w miarę potrzeb przy odrabianiu zadań domowych.