Uczymy dzieci programować

logo

W roku szkolnym 2020/21 klasa III b bierze udział już w kolejnej – VI edycji Ogólnopolskiego Programu Uczymy Dzieci Programować.
To inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji.
Pokazuje, że nauka programowania nie musi być ani trudna, ani nieciekawa, ani przeprowadzana wyłącznie w pracowni komputerowej. Podstaw programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając go do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, ani posiadanego w placówce wyposażenia.
Można programować na edukacji matematycznej, językowej czy artystycznej, można programować wyłącznie offlinowo lub łącząc aktywności unplugged z pracą z wykorzystaniem robotów edukacyjnych i sprzętu komputerowego.
Nauka programowania będzie dla dzieci wartościową lekcją i świetną zabawą, a dla nauczycieli doskonałą okazją do poszerzenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi TiK w procesie dydaktycznym.
Program będzie możliwy do zrealizowania również w przypadku edukacji zdalnej lub łączącej edukację w trybie stacjonarnym z trybem zdalnym. (w tym przypadku przygotowane zostaną scenariusze uwzględniające więcej aktywności możliwych do przeprowadzenia online na platformach dedykowanych edukacji zdalnej).

Autor programu: Anna Świć
Organizator programu: Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej
Koordynatorzy programu: Anna Świć, Rafał Mitkowski

Więcej informacji: tutaj (link przekierowuje do dokumentu .pdf)