Tydzień Wielokulturowości

W naszej szkole od 5 do 9 grudnia obchodziliśmy Tydzień Wielokulturowości. Podjęliśmy liczne działania, by poznać inne kultury. Z pomocą Rodziców i zaproszonych gości zrealizowaliśmy polsko-ukraińskie czytanie, by oswoić się z innym językiem. Porównywaliśmy polskie i ukraińskie tradycje świąteczne. Odbyły się integracyjne warsztaty świąteczne i pieczenie pierników. We wtorek 6 grudnia odwiedziło nas Twórcze Autorskie Studio Kultury Integracyjnej BARSKA, prezentując pieśni i taniec. Uczniowie naszej szkoły, pochodzący z Ukrainy, również zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Klasa II zaprezentowała Krakowiaka. Uruchomiliśmy akcję Kodowane Haftowanie, zadania przedstawiające elementy ludowe na macie/planszy do kodowania. W klasach I-III ogłosiliśmy konkurs, którego celem było przygotowanie ozdoby świątecznej w barwach Polski i Ukrainy. W klasach IV-VIII natomiast zaproponowaliśmy konkurs poetycki, by dzieci samodzielnie napisały wiersz o tematyce nawiązującej do wzajemnej integracji i empatii. W piątek 9 grudnia odbył się Dzień Barw – nasze ubrania zdominowały barwy biało-czerwone oraz niebiesko-żółte.