REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY PIERWSZEJ

Rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej trwa od 26 maja 2023 do 02 czerwca 2023.