Projekt sportowy

grafika przedstawiająca sportowców

Zaplanuj zdrowie przygotowując Olimpiadę Zdrowia.
Udział w projekcie biorą wszystkie klasy 4-8 – są ich organizatorami i uczestnikami.
Termin 22 marca – 12 kwietnia 2021r

Olimpiada zdrowia- impreza szkolna, skierowana dla klas młodszych, każda klasa przygotowuje projekt dla poziomu niższego niż swój. Udział w projekcie wzbogaca uczniów w wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania imprez sportowych oraz promuje różne aspekty zdrowego stylu życia, na który składa się m.in. odpowiednie odżywianie, aktywność fizyczna czy umiejętność wypoczywania.
W Olimpiadzie uczestniczą wszyscy uczniowie. Cześć osób bierze udział w konkurencjach sportowych wymagających wykazania się zwinnością, zręcznością, szybkością i refleksem. Pozostali uczestniczą w quizach oraz tworzą plakaty plastyczne dotyczące zdrowia itp. Wszyscy uczniowie organizując olimpiadę uczą się wieloetapowego współdziałania i zdobywają doświadczenie w pracy grupowej. Organizatorami imprezy są uczniowie przygotowujący olimpiadę pod bacznym nadzorem nauczycieli. Olimpiada zdrowia to nie tylko zmagania sportowe, ale również wspaniała zabawa i budowanie pozytywnej atmosfery wśród rówieśników.