PogłówkujMY

PogłówkujMY – to Ogólnopolski Projekt Edukacyjny – Dzieci Programują – 5 edycja. Ma za zadanie rozwijać kreatywność, aktywne działanie i innowacyjność uczniów.