Ochrona danych osobowych

Informujemy, że inspektorem ochrony danych jest Pani Monika Danielak-Romańczyk, z którą można kontaktować się

mailowo: iod5_oswiata@um.poznan.pl

telefonicznie: 618 784 904

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w SP88

Klauzula informacyjna – kontrahenci

Klauzula informacyjna – publikacja wizerunku

Na skróty

Rodzice

Nauczyciele

Uczniowie

Z Galerii
500x500

Zobacz nasze galerie