Najważniejsze informacje świetlicowe!

Gdy Ci smutno, gdy Ci źle,do świetlicy udaj się.

U nas atrakcji zaznasz bez liku,

plastycznych, muzycznych,

na boisku, dywanie i przy stoliku.

Tutaj przyjaciół nowych zdobędziesz

i nigdy już w szkole samotny nie będziesz.

 

W naszej świetlicy wesołe są dzieci, bo tu każdemu czas przyjemnie leci!

 

Kilka słów na temat świetlicy…

Wielu ludziom świetlica szkolna kojarzy się z „ przechowalnią”, w której dzieci oczekują na zajęcia lekcyjne lub odbiór przez rodziców.

Jako wieloletni wychowawca świetlicy uważam, że myślenie takie jest wysoce krzywdzące zarówno dla pracujących tam nauczycieli, jak i przebywających tam dzieci.

Świetlica, bowiem pełni bardzo ważną rolę w systemie wychowania szkolnego. Dla wielu uczniów stanowi jedyne miejsce do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.

Forma organizacyjna tego miejsca, a więc brak rygorów klasowo – lekcyjnych, sprzyja wielostronnemu rozwojowi dzieci. Daje im poczucie bezpieczeństwa i znacznej swobody w trakcie realizacji własnych upodobań i zainteresowań, – co jest gwarancją nie tylko dobrego samopoczucia, ale i większej efektywności działań wychowawczych.

Dla rodziców świetlica jest placówką wspomagającą ich w trudzie wychowania, pomaga także wszechstronniej i głębiej poznać swoje dziecko, jego mocne i słabe strony, wyręcza w pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań.

Moje zawodowe doświadczenie pozwala na stwierdzenie, że większa część uczestników świetlicy chętnie z niej korzysta, lubi spotkania z innymi dziećmi, zabawę i pracę w grupach.

Przed wychowawcami świetlicy jest trudne zadanie, muszą, bowiem tak zorganizować zajęcia, aby dzieci chciały ten swój wolny czas na nie poświęcić. Jest to trudne, ale nie niemożliwe, czego dowody obserwujemy każdego dnia w naszej świetlicy.

 

Kierownik świetlicy

 

Świetlica czynna w godzinach 6.30 - 17.00

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

wicedyrektor szkoły - p. Dorota Łuckiewicz

kierownik świetlicy - p. Renata Dubert

p. Hanna Misiołek

p. Patryk Doliński

p. Beata Pieczyńska - Perek

Pliki do pobrania

Na skróty

Rodzice

Nauczyciele

Uczniowie

Z Galerii
500x500

Zobacz nasze galerie