Kalendarz Roku Szkolnego 2018 / 2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Zimowa przerwa świąteczna:

Ferie zimowe dla województwa wielkopolskiego:

Wiosenna przerwa świąteczna:

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Ferie letnie:

* Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła będzie pełniła funkcje opiekuńcze):