Projekt ”Świat ptaków w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

20 uczniów klas piątych i szóstych bierze udział w projekcie edukacyjnym poszerzającym wiedzę ornitologiczną. Zajęcia mają formę wykładów, warsztatów oraz zajęć terenowych.

Tematy spotkań i wstępny harmonogram:

1. Komu w drogę, temu… skrzydła! Wędrówki i lot ptaków (wrzesień-październik 2016)

2. Kim jesteś opierzony przyjacielu? Budowa ciała ptaków i nauka rozpoznawania gatunków

(listopad-grudzień 2016)

3. Z wizytą w karmniku – odżywianie się ptaków i ich dokarmianie (styczeń-luty 2017)

4. Skrzydlaci artyści – śpiew ptaków (kwiecień-maj 2017)

5. Pomoc dla ptasiej rodziny – okres lęgowy i ochrona ptaków (maj-czerwiec 2017)

Na skróty

Rodzice

Nauczyciele

Uczniowie

Z Galerii
500x500

Zobacz nasze galerie