WAŻNE
500x500

 

 

Szanowni Państwo,
 
Miasto Poznań jako organ prowadzący, zamyka wszystkie miejskie szkoły, przedszkola od 11 do 24 marca br. Decyzję taką podjęto, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronowirusa.
 
Przez zawieszenie zajęć rozumiemy nieprzeprowadzanie zajęć dydaktycznych ani opiekuńczo – wychowawczych na terenie placówek oświatowych.
 
Ponadto Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4 1. Przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobków, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowo zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
Na skróty

Rodzice

Nauczyciele

Uczniowie

Z Galerii
500x500

Zobacz nasze galerie