Warsztaty nt. wody
500x500

 

3 czerwca  uczestniczyliśmy w warsztatach  nt. „Właściwości fizyczne i chemiczne wody”   w siedzibie  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przy ul. Kościuszki w Poznaniu. Na początku zajęć określaliśmy organoleptycznie zapach, barwę, zmętnienie i przejrzystość wody. Następnie z użyciem reagentów, posługując się skalą kolorymetryczną  badaliśmy wodę na obecność zanieczyszczeń: fosforanów, azotanów, azotynów i amonu.  Badana przez nas woda okazała się lekko zanieczyszczona, mogą w niej żyć  organizmy i nie jest szkodliwa dla człowieka.

Były to bardzo ciekawe zajęcia, dzięki którym wiemy już, jak określa się stan czystości wody.    

Uczniowie klasy 4d z Panią Barbarą Grześkiewicz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Na skróty

Rodzice

Nauczyciele

Uczniowie

Z Galerii
500x500

Zobacz nasze galerie