WYCIECZKA DO JEZIOR
500x500

 

30 października  klasy 4a i 4b uczestniczyły w zajęciach w Leśnej Szkole Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. Uczniowie spacerowali po ścieżce dydaktycznej, rozpoznawali  na tablicach zwierzęta występujące w WPN, podziwiali piękno krajobrazu polodowcowego.  W muzeum  zapoznali się z podstawowymi informacjami o Wielkopolskim Parku Narodowym, poznali  ryby  jezior Parku, obejrzeli  bogatą kolekcję ptaków  oraz owadów. Zobaczyli  także szczątki ssaków plejstoceńskich.  W ramach konkursu wykonali piękne, tematyczne prace plastyczne.

Towarzyszyła nam późna, pełna uroku ciepła polska jesień.

Na skróty

Rodzice

Nauczyciele

Uczniowie

Z Galerii
500x500

Zobacz nasze galerie