Aktywna Szkoła Programu GLOBE
500x500

 

Jest to wyróżnienie dla szkoły zaangażowanej w realizację Międzynarodowego Badawczo-Edukacyjnego Programu GLOBE w Polsce (www.globe.gridw.pl).

            Misją Programu GLOBE (ang. Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest podnoszenie umiejętności badawczych dzieci i młodzieży; promocja naukowego, interdyscyplinarnego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów i ich zaangażowanie w ochronę środowiska, m.in. poprzez prowadzenie przez uczniów cyklicznych badań i obserwacji środowiska, raportowanie zebranych danych do ogólnoświatowej bazy danych Programu, realizację uczniowskich projektów badawczych np. Młodzi obserwatorzy przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność, a także udział w wydarzeniach organizowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym - kampaniach pomiarowych, np. w Europejskiej Kampanii Fenologicznej.

Na skróty

Rodzice

Nauczyciele

Uczniowie

Z Galerii
500x500

Zobacz nasze galerie