Olimpiada zdrowia

Klasy uczestniczyły w zmaganiach sportowych oraz w zajęciach plastyczno- rebusowych. Uczniowie poprzez uczestnictwo w konkurencjach sportowych mogli sprawdzić swoje umiejętności motoryczne. Zadania wymagały od uczestników wykazania się zwinnością, szybkością oraz zręcznością. Osoby, które nie uczestniczyły w rywalizacji sportowej, brały udział w rebusach, quizach oraz tworzyli prace plastyczne dotyczące hasła miesiąca zdrowia – „Opieka zdrowotna”. Współorganizatorami imprezy dla klas 4-6 byli uczniowie klas siódmych. Olimpiada zdrowia przebiegała w bardzo pozytywnej atmosferze. Wszyscy uczestnicy przestrzegali zasady fair play oraz wzajemnie sobie pomagali.

Czekamy na przyszły rok, który przyniesie nowe konkurencje i wyzwania.

 

Olimpiada zdrowia-  impreza szkolna, w której uczestniczą wszyscy uczniowie. Część osób bierze udział w konkurencjach sportowych, w których wykazują się zwinnością, szybkością oraz zręcznością. Pozostali uczestniczą w rebusach quizach oraz tworzeniu prac plastycznych.