Misja „Szkoła” zrealizowana!

W ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „ Kubusiowi Przyjaciele Natury” we wszystkich
klasach I – III odbyły się pierwsze zajęcia poświęcone zmianom klimatycznym. Uczniowie z dużym
zainteresowaniem i zaangażowaniem realizowali poszczególne zadania, których celem było
przybliżenie im tematu globalnego ocieplenia – jego przyczyn i skutków. Chociaż dla najmłodszych
uczniów to trudny temat, to jednak wszyscy poradzili sobie doskonale. Mam nadzieję, że realizacja
kolejnych misji również dostarczy dzieciom wielu pozytywnych emocji, a przede wszystkim wyposaży
ich w podstawową wiedzę na temat ekologii i zdrowego stylu życia.
Koordynator programu
Renata Dubert