Liga Zadaniowa

ZADANIA ZA LISTOPAD

Zadania klasa 4 (plik do pobrania)

Zadania klasa 5 (plik do pobrania)

Zadania klasa 6 (plik do pobrania)

Zadania klasa 7 (plik do pobrania)

Regulamin Koziołkowej Ligi Matematycznej

 

 1. Cele konkursu
 • pobudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów
 • kształcenie zdolności logicznego myślenia
 • rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej
 1. Organizatorem konkursu jest p. Patrycja Jędrzejczak
 2. Do ligi zadaniowej mogą przystąpić uczniowie klas 4-7.
 3. Liga zadaniowa trwa od września 2021 do maja 2022.
 • Pierwszy etap wrzesień-styczeń
 • Drugi etap luty-maj
 1. Ostatniego dania miesiąca publikowane będzie 5 zadań (dla każdego poziomu inne zadania), do których rozwiązania wystarczy wiedza na poziomie szkoły podstawowej.
 2. Rozwiązania dowolnej liczby zadań należy oddać do 7 dnia każdego miesiąca. (Wyjątkiem jest listopad-do 8.11.21 oraz maj do 9.05.22).
 3. Zadania oddajemy do nauczyciela uczącego matematyki (p. Kamila Tkaczyk, p. Agnieszka Dembska, p. Patryk Gola, p. Patrycja Jędrzejczak).
 4. Jeżeli uczeń jest nieobecny zadanie można przesłać przez dziennik Librus.
 5. Rozwiązanie musi zawierać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 6. Należy przedstawić pełne rozwiązania zadań, a nie tylko odpowiedzi. Rozwiązania redagujemy starannie i czytelnie. Sposób rozwiązania (wraz z rachunkami pomocniczymi) musi być wyraźnie dostrzegalny.
 7. Zadania należy rozwiązywać samodzielnie. Wszystkie prace jednobrzmiące zostaną unieważnione, a ich autorzy będą o tym poinformowani.
 8. Przy każdym zadaniu znajduje się informacja dotycząca punktacji.
 9. Każdy uczestnik może oddać rozwiązanie zadania tylko raz.
 10. Uczestnikiem ligi zadaniowej zostaje, każdy uczeń, który odda rozwiązanie co najmniej jednego z ligowych zadań.
 11. Piętnastego dnia każdego miesiąca publikowane są wyniki oraz aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy na stronie internetowej naszej szkoły.
 12. Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 13. Na zakończenie każdego etapu najlepsi zawodnicy z poszczególnych klas zostaną nagrodzeni.
 14. Decyzję w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmuje komisja nadzorująca konkurs.