Kubusiowi Przyjaciele Natury

W tym roku szkolnym nasza placówka uczestniczy w ogólnopolskim programie edukacyjnym
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Program skierowany jest do uczniów klas I – III. Jego
celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.
W ramach realizacji programu wszyscy nasi uczniowie z klas I – III wezmą udział w
zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne,
poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz
poznają korzyści płynące z ruchu.
Po zrealizowaniu scenariuszy lekcyjnych nasza szkoła nabędzie prawo do posługiwania się
specjalnym certyfikatem przyznającym tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.
Koordynatorem i zarazem realizatorem zajęć w ramach programu „ Kubusiowi Przyjaciele
Natury” jest pani Renata Dubert.