KARTA ROWEROWA terminarz

koordynator Karolina Kmieciak – nauczyciel techniki

Egzamin teoretyczny obejmować będzie znajomość:
a) przepisów ruchu drogowego (m.in. skrzyżowania, manewry na drodze)
b) znaków, sygnałów drogowych
c) zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
d) pierwszej pomocy przedlekarskiej
Egzamin zdadzą uczniowie którzy w dzienniku elektronicznym będą mieli wpisaną ocenę za sprawdzian bardzo dobrą lub celującą, czyli zdobyli co najmniej 80% pozytywnych odpowiedzi (zarządzenie Ministra Transportu z 2013 r.)

Dzieci najpierw będą zdawały na lekcji techniki: test próbny, później test właściwy oraz poprawkę.

4a/4b – próbny 13.04, właściwy 27.04, poprawka 09.05, 13:45, sala 1/2

Na maj zaplanowany jest egzamin praktyczny na kartę rowerową. Proszę o poćwiczenie poniższych umiejętności. Dokładny termin egzaminu praktycznego to 11.05 (czwartek) 4a -8:55-9:40 i 4b 9:50-10:35, plac przed szkołą.

Egzamin praktyczny obejmować będzie następujące umiejętności : przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca, jazda po wyznaczonym torze, jazda po łuku, jazdy z trzymaniem kierownicy jedną ręką, hamowanie i zatrzymywanie w wyznaczonych miejscach, właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe. Nasza szkoła dysponuje kilkoma rowerami i kaskami, jednakże można też przyprowadzić własny sprzęt.  Egzamin zdadzą uczniowie którzy wykonali pozytywnie co najmniej 90% poleceń (zarządzenie Ministra Transportu z 2013 r.)

Osoby z innych klas, które chcą przystąpić do egzaminu proszę o kontakt.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek zmiany w terminarzu, będę informować na bieżąco.