Czwarte klasy realizują projekt „Mistrzowie planowania. Jak zrealizować pomysł?”

Rok szkolny 2021/2022 to kolejny etap naszej współpracy z Uniwersytetem Dzieci. Tym razem klasy czwarte biorą udział w cyklu zajęć „Mistrzowie planowania. Jak zrealizować pomysł?”.

Podczas lekcji dzieci pracują według schematu: pomysł – plan – przebieg – wyciąganie wniosków – podsumowanie. Dzięki temu młodzi studenci rozwijają swoje zainteresowania i uczą się pracować w zespole. Wchodzą w rolę naukowców: definiują problem, szukają jak najlepszych rozwiązań i samodzielnie wyciągają wnioski.

Wielkim plusem zajęć są atrakcyjne filmy i prezentacje. Tematyka  jest naprawdę ciekawa: wrażliwość,  wyobraźnia, trening myślenia,  mocne i słabe strony, współpraca dla dobra innych. To się przyda w dorosłym życiu!

A na koniec kursu – jak na prawdziwym uniwersytecie – dyplomy! „Pochwalimy się nie tylko dyplomami, ale także efektami naszej pracy”  – obiecują uczniowie klas 4a i 4b. Trzymamy za słowo!