Aktywna tablica

Szanowni Państwo,

Miasto Poznań otrzymało w 2022 roku dofinansowanie z tytułu realizacji rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Program dotyczy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024, polega na zakupie pomocy dydaktycznych dla szkół. Dotacja z budżetu państwa z tytułu realizacji programu wynosi: 432.600,00. Całkowita wartość programu wynosi: 540.750,00

Szczegółowe informacje dotyczące projekty znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica