Godziny rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Godzina 8.00 – klasy 6-8
Godzina 9.00 – klasy 2-5
Godzina 10.00 – klasy 1