Kalendarz Roku Szkolnego 2017 / 2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

Ferie zimowe:

Wiosenna przerwa świąteczna:

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Ferie letnie:

 

* Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła będzie pełniła funkcje opiekuńcze):