Kalendarz Roku Szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2016 - 1.01.2017

Ferie zimowe: 30.01 - 12.02.2017

Wiosenna przerwa świąteczna: 13 - 18.04.2017

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23.06.2017

Ferie letnie: 26.06.2016 - 31.08.2017

 

* Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła będzie pełniła funkcje opiekuńcze):

- 14 października 2016

- 31 października 2016

- 2 maja 2017

16 czerwca 2017