Kalendarz Roku Szkolnego 2017 / 2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2017 r. - 1 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe dla województwa wielkopolskiego: 12 - 25 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

* Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła będzie pełniła funkcje opiekuńcze): 13.10.2017, 30.04.2018, 2.05.2018, 4.05.2018, 1.06.2018.